About

Ομογενειακές ειδήσεις, αποκαλύψεις, σχόλια, χιούμορ, βήμα διαλόγου, σάτιρα

e-mail: ellinessouidias@yahoo.com

Personuppgiftslagens bestämmelser kan idag inte sägas hindra publicering till och med av kränkande eller nedvärderande yttranden på Internet, förutsatt att syftet är ”att informera, utöva kritik och väcka debatt om samhällsfrågor av större betydelse för allmänheten” (se domen i det s k Ramsbro-fallet, NJA 2001 s. 409).