Εκδήλωση στην Ελληνική Πολιτιστική Στέγη (20.11.2010)