Νέα ανακοίνωση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων

Hej,

Jag vill upplysa alla medlemmar även fd styrelsemedlemmar att valet i vår förening enl stadgarna hålls en gång om året vid årsmötet oktober månad. Anledningen till kompletterande val nu beskriver jag i mitt info blad 2, daterat 090109, var god se detta.

Nuvarande styrelse har fått stöd både muntligt och skriftligt av 4 grekiska stockholmsföreningar samt Grekiska staten via ambassaden.

Vi har redan pratat med ovannämnda föreningar och kommit överens om praktiska detaljerna inför valet, information om detta kommer inom kort. Man kan med dagens teknologi försäkra sig att alla som har rösträtt kan rösta samtidigt. Vi uppdaterar medlemslistorna hela tiden.

Det är bra att medlemmarna ställer sig positivt till initiativen styrelsen har tagit. Det har kommit några föräldrar till styrelsen och frågat när biblioteket kan öppnas. Undertecknad har hänvisat till de 3 ansvariga: Spiros Lykakis , Ioannis Grannouzis samt Froso Peleki. Det har gått 2 månader sedan mötet i november då bibliotekets ansvariga valdes men böckerna ligger fortfarande ouppackade i kartonger.

Jag har hittills upplevt att styrelsens försök till nytänkande och initiativ ofta bemötts med kraftig skepsis av ett fåtal personer och detta har yttrat sig i regelrätt systematiskt “motarbete” bl a genom vilseledande information till medlemmarna. Vad gäller Spiros Lykakis sista fråga vill jag säga än en gång det som är självklart nämligen att både jag personligen samt föreningen tar starkt avstånd från alla typer av smutskastning. Denna inkluderar anonyma blogginlägg, diverse anonyma/opåskrivna brev som trycks i skolans kopiator och cirkulerar i kafeterian samt falska påståenden om nuvarande styrelsemedlemmar. I fall man där man går ut och i sitt ämbetes namn  uttalar sig utan tidigare styrelse beslut i diversa anonyma bloggar, måste man också vara förberedd för kommentarer. Detta kan jag som ordförande ej påverka.

Jag vill passa på att skicka en jämförande tabell (delårsredovisning för kafeterian och för hela föreningen). Bifogar även pdf filerna för dom som vill fördjupa sig i siffror. Här vill jag bl a kommentera att kafeteriavinsten beräknas öka med 2725% jmf med föregående mandatperiod.

Slutligen vill jag uppmana alla medlemmar att aktivt delta i kommande val. Det finns möjlighet att välja seriösa personer i styrelsen som kan kanalisera sin energi på viktiga saker, nämligen grekiska barnens bästa.

Personligen är jag mycket glad och stolt över att ha fått äran att leda föreningsarbetet. Styrelsen har en vision, tillsammans kan vi nå mycket!

Välkomna allihopa att rösta 20090124 i Åsö, Solna, Rinkeby, Tensta och Skärholmen!

 

 

070801-080731

12 månader

080801-081231

5 månader

Beräknad

Slutresultat 9 mån

Beräknad ökning

9 mån

Intäkter kafeterian

114.339

96.117

173.010

150%

Kostnader kafeterian

112.474

67.873

122.171

108%

Resultat kafeterian

+1865

+28244

+50.839

2725%

Resultat hela föreningen

-54654

+41488

????? 

????? 

 

Mvh

Ilias Nikolaidis

Ordförande

foreningsresultat2007scanresultatrapport-20090111 (PDF)

Advertisements

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Ελληνικού Σαββατιάτικου Σχολείου στη Στοκχόλμη

Δημοσιεύουμε παρακάτω την επιστολή που το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων έστειλε μέσω του προέδρου του, Ηλία Νικολαΐδη, σε γονείς και μέλη.

Τώρα γίνεται ακόμα πιο κατανοητό το «πρόβλημα» του συλλόγου το οποίο επικαλούνται οι εγκάθετοι των γνωστών απατεώνων Ουλοχαϊδευτών και Χουλιαροκωνστάντηδων από τη γνωστή σέκτα του ΚΚ€ (το E με €, όπως Ευρώ). 

Bästa Föräldrar!
God fortsättning på det nya året!

Styrelsen har varit mycket aktiv under jul/nyårs helgerna. Bl a har vi varit i kontakt med styrelsen i Solna, Tensta, Rinkeby samt Skärholmen. Vidare har vi planerat i detalj inför nyöppningen av skolan i Rinkeby där 14 barn kommer att gå from 090113 kl 1700. Alla barn är välkomna!

Vi blev inbjudna på ett extra inkallat möte som samordnaren med kort varsel ordnat vid ambassaden 090106. Närvarande  var undertecknad, Vaggelis Nikolopoulos, Douma, samordnaren (Roula Kiousi) samt några minuter mot slutet deltog även Synodinos. Två andra styrelsemedlemmar var bortresta och kunde därför ej närvara. Anledningen till mötet var att samordnaren vill att styrelsen skall kunna ha arbetsro och för att detta skall bli möjligt måste 2 “ärvda problem” från förra mandatperioden redas ut. Dessa är försäljningen av böckerna samt seminariet 080517–0519 enligt följande:

Som dom flesta vet saknades en hel del böcker från förra årets beställning: 8 böcker från “Estia” samt hela Akritas beställningen. Styrelsen fick aldrig pengar eller kvitton som kan visa hur mycket pengar vi fick in av försäljningen av dessa böcker. Vi var tvungna att betala en massa pengar istället. Douma uppgav vid mötet att Chantzi, Dedikousi samt Nampounia bär ansvaret eftersom det är dom som har sålt böckerna i föreningens namn. Hon menar att i och med att böckerna under två månaders tid fanns i Skärholmen är det förra orförandens ansvar (Sarigiannidou) att ta reda på var dom saknade böckerna fanns. Vidare uppger Douma att alla pengar från försäljningen transporterades i slutna kuvert (fakelakia) och skickades till Grekland via Doumas personliga konto på SEB banken (sida 1 och 2 i bifogade PDF filen). Hon ringer under mötet Synodinos, Valia, Nambounia och ber dom att komma till mötet. Endast Synodinos kommer till mötet några minuter innan mötets avslut. Enl Nampounia begärde förra sekreteraren (Synodinos) och fick kopia på försäljningskvittorna samt kopia på Chantzis slutredovisning. Trots intensiva försök igår att hitta originalmappen i ambassaden lyckades vi inte lokalisera den.

Vi diskuterade samtidigt om de 10 000 kronor föreningen har beslutat att ge till Douma angående seminariet som ägde rum 17-19 Maj 2008. Douma uppgav att hon åtog sig att organisera detta seminarium eftersom dåvarande styrelsen ej fungerade bra. Vi gick igenom Doumas redovisning (materialet bifogas i pdf fil). I denna redovisning finns det inte kvitto för lokalen i Gamla stan där seminariet ägde rum. Douma informerade oss att lokalen var en gåva från riksdagsledamot Papadopoulos och kostade henne 0 kronor. På min direkta förfrågan varför hon har belastat slutredovisningen med 30 000:- svarade Douma att det kostar så pass mycket att hyra en lokal i Gamla stan ! I det inscannade materialet finns det också fakturor från en restaurang där fakturan skrevs ut 5 dagar efter avslutat seminarium. I alla kvitton har Douma handskrivit vad ändamålet gällde.

Sammanfattningsvis kunde undertecknad, Nikolopoulos, Douma och samordnaren konstatera följande:

Huvudansvaret vad gäller organiseringen, försäljningen samt slutredovisningen vad gäller böckerna och seminariet bärs av förra sammordnaren Kyriaki Doumas och föregående styrelse.

Böcker som föreningen betalat saknas ( 8 från Estia och hela Akritas beställningen). Detta innebär några tusenlappar minus i bokslutet.

Inga försäljningskvitton av böckerna som såldes förra året hittades.

Douma har muntligen uppgett att hon inte har några betalningskrav på föreningen. Hon kommer även skriftligen inom en vecka att meddela föreningen detta.

Föreningen kommer att överväga att skicka ett brev till ambassaden och be om en utredning om dom saknade kvittona och den bristfälliga redovisningen vad gäller försäljning av böckerna i föreningens namn och seminariet som ägde rum 17-19 maj 2008.

Jag kommer att göra en tjänsteanteckning över detta möte och bifoga till föreningens arkiv

Styrelsen genom ordföranden
Ilias NIkolaidis

Καταβάστε το συνημμένο PDF από εδώ!