Συνήθεις ερωτήσεις

Τι είναι ίδρυμα;
Σύμφωνα με τον νομικό ορισμό ίδρυμα είναι μια αδέσμευτη περιουσία, της οποίας η διαρκής διαχείριση εξυπηρετεί κάποιον συγκεκριμένο σκοπό.

Πώς δημιουργείται ένα ίδρυμα;
Ένα ίδρυμα δημιουργείται κατόπιν εντολής είτε μέσω διαθήκης είτε μέσω δωρητηρίου ή άλλου εγγράφου. Κάποιος διαχειριστής ή διοικητικό συμβούλιο πρέπει να έχει αποδεχθεί την ευθύνη για τη φροντίδα της διαχείρισης της περιουσίας σύμφωνα με τις επιταγές της εγγράφου εντολής.

Πώς δημιουργήθηκε το Ίδρυμα Ελληνική Πολιτιστική Στέγη – Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος;
Η Ελληνική Ορθόδοξος Κοινότης Στοκχόλμης ο Άγ. Ιωάννης ο Θεολόγος εξουσιοδότησε τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Αλέξανδρο Φράγκο, Δημήτριο Μεράκο και Δημήτριο Νταλιάνη να αγοράσουν τα ακίνητα επί της οδού Idungatan 4 στη Στοκχόλμη και να τα μεταβιβάσουν για τη δημιουργία του ιδρύματος (δες και το ιδρυτικό έγγραφο Stiftelseurkund).

Ποιος είναι ο συγκεκριμένος σκοπός του ιδρύματος Ελληνική Πολιτιστική Στέγη – Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος;
Ο συγκεκριμένος σκοπός είναι αυτός που αναφέρεται στην § 1 του ιδρυτικού εγγράφου δηλ.:

Ο ρόλος του Ιδρύματος είναι η προώθηση της πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ Σουηδίας και Ελλάδας σχετικά με την τέχνη, τη λογοτεχνία, τη μουσική, κλπ. Το Ίδρυμα στη δραστηριότητά του προωθεί επίσης κατά προτεραιότητα τις δραστηριότητες των νέων εντός της ελληνικής παροικίας και μεριμνά για τη φροντίδα και την εκπαίδευση της ελληνικής νεολαίας.

Για τον σκοπό αυτό το Ίδρυμα, πρωτίστως, αποκτά, έχει την κυριότητα και διαχειρίζεται το ακίνητο στο οικόπεδο αριθ. 21, εντός του οικοδομικού τετραγώνου Odin με διεύθυνση Idungatan 4, Στοκχόλμη, το οποίο ακίνητο αποτελεί το κέντρο δραστηριοτήτων του Ιδρύματος.

Ποιος διαχειρίζεται την περιουσία του ιδρύματος Ελληνική Πολιτιστική Στέγη – Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος;
Σύμφωνα με το καταστατικό (Stadgar § 3) την περιουσία του ιδρύματος την διαχειρίζεται 17-μελές διοικητικό συμβούλιο.

Ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του ιδρύματος Ελληνική Πολιτιστική Στέγη – Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος;
Κανένας. Τα ιδρύματα δεν έχουν ιδιοκτήτη άλλον εκτός από τον εαυτό τους. Το διοικητικό συμβούλιο δεν είναι ιδιοκτήτης. Τα κέρδη από τη δράση του ιδρύματος επιβάλλεται να χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση για την επίτευξη του συγκεκριμένου σκοπού του ιδρύματος. Κανείς δεν έχει δικαίωμα να κερδοσκοπήσει από το ίδρυμα.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s