Απόσειση ευθύνης

Το ιστολόγιο είναι ειδησεογραφικό.
Οι ειδήσεις που δημοσιεύονται είναι πάντα διασταυρωμένες και υπάρχουν και τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα. Το υποκειμενικό στοιχείο που τυχόν περιέχεται στην είδηση είναι άποψη του συντάκτη.

Οποιοσδήποτε αναγνώστης μπορεί να σχολιάζει όσα γράφονται. Εμείς δεν φέρουμε καμία ευθύνη για όσα γράφουν οι αναγνώστες. Μπορεί κανείς να γράφει ό,τι θέλει, αρκεί όμως να έχει υπόψη του ορισμένα πράγματα. Κυρίως τα εξής:

1. Δεν θα πρέπει να νομίζετε ότι τα ξέρετε όλα. Θυμηθείτε ότι τα σχόλιά σας βασίζονται σ’ αυτά τα οποία διαβάζετε εδώ. Δεν θα πρέπει να αναφέρεστε σε γεγονότα τα οποία δεν είναι αληθινά ή μη εξακριβωμένα.

2. Κόσμιο ύφος (ύβρεις κλπ. να αποφεύγονται).

3. Οι διαχειριστές του ιστολογίου έχουν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια τα οποία κρίνουν απαράδεκτα ή ύστερα από διαμαρτυρία αναγνωστών.

Admin

Personuppgiftslagens bestämmelser kan idag inte sägas hindra publicering till och med av kränkande eller nedvärderande yttranden på Internet, förutsatt att syftet är ”att informera, utöva kritik och väcka debatt om samhällsfrågor av större betydelse för allmänheten” (se domen i det s k Ramsbro-fallet, NJA 2001 s. 409).